White Piranha on Smoke Grey, 2014
diamond tail, single fin
105 x 23 inches